10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์วันนี้ 26 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดcvสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv สูงสุด

จํานวนผู้ติดcvในประเทศรายใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 สงขลา

3 นครศรีธรรมราช

4 สุราษฎร์ธานี

5 สมุทรปราการ

6 ปัตตานี

7 ชลบุรี

8 เชียงใหม่

9 ภูเก็ต

10 พัทลุง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ