ชี้แจงแล้ว เรื่อง นักศึกษาติดCVอื้อทำให้เสี่ยงทั้งจังหวัด

ชี้แจงแล้ว เรื่อง นักศึกษาติดCVอื้อทำให้เสี่ยงทั้งจังหวัด

จากกรณี มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า จ.เชียงใหม่ พบนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดcv จำนวนมาก ทำให้ทุกพื้นที่ของเชียงใหม่เสี่ยงหมด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

พบว่า การโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า คุณหมอจาก รพ.มหาราชเชียงใหม่ แจ้งเตือนว่ารอบนี้เชื้อแรงของจริง ถึงแม้อายุน้อยก็อาการเยอะ เชียงใหม่น่าจะขึ้นอันดับหนึ่งของการมีผู้ติดสูงสุดของประเทศใน

สองวันนี้ เนื่องจากรอบนี้ผู้ติดในเชียงใหม่คือ กลุ่มนักศึกษาและคนทำงานทั่วไปที่ไปเที่ยวผับ ดังนั้นจึงมีการปะปนกับคนจำนวนมาก ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว ทำให้แพร่ได้ในวงกว้างนั้น

โดยทางกรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบไปยังพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1 เชียงใหม่ และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า

ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ถูกนำมาเผยแพร่ซ้ำ ปัจจุบัน การระบาดของcv ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลง ไม่พบการแพร่ในผับ หรือในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์cv ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง

สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือโทร. 1422

สรุป : ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ถูกนำมาแชร์ซ้ำ ปัจจุบัน ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลง ไม่พบในผับ หรือในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ