10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ cv วันนี้ 10 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดcvสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv สูงสุด

จํานวนผู้ติดcvในประเทศรายใหม่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 864 ราย

2 สงขลา 479 ราย

3 เชียงใหม่ 380 ราย

4 ปัตตานี 356 ราย

5 สมุทรปราการ 233 ราย

6 นครศรีธรรมราช 224 ราย

7 ชลบุรี 203 ราย

8 ยะลา 202 ราย

9 นราธิวาส 192 ราย

10 สุราษฎร์ธานี 183 ราย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ