เจ้าคุณพระสินีนาฏ ปรากฏตัวพร้อมชุดเครื่องเพชรพระราชมรดกของ รัชกาลที่ 6

เจ้าคุณพระสินีนาฏ ปรากฏตัวพร้อมชุดเครื่องเพชรพระราชมรดกของ รัชกาลที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน

ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เดินทางโดยรถยนต์พระประเทียบจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์

โดย เจ้าคุณพระสินีนาฏ ปรากฏตัวพร้อมชุดเครื่องเพชรที่ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดเครื่องเพชรพระราชมรดกของ รัชกาลที่ 6

ที่ทรงพระราชทานให้กับ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ อัญมณีอันทรงคุณค่า ที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้ แม้อัญมณีที่ว่าล้ำค่าเพียงใด

ยังเทียบมิได้กับพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ พระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงถือปฏิบัติมาตลอดพระชนมชีพ ประดับไว้ในแผ่นดินอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เปรียบดั่ง เพชรแท้อันหาค่ามิได้แห่งราชวงศ์จักรี

ขอบคุณที่มาจาก คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ