เฮทั้งประเทศ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 2 ล้านห้อง

เฮทั้งประเทศ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 2 ล้านห้อง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในวันที่ 25 มกราคม 2565 นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 อีก 2 ล้านสิทธิหรือห้อง

ภายใต้กรอบวงเงิน 13,200 ล้านบาท โดยเบื้องต้นคาดว่า จะเริ่มให้ประชาชนจองสิทธิได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และสิ้นสุดการใช้สิทธิภายในเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดของทั้ง 2 โครงการ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ตาม พ.ร.ก.เงินกู้cv ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเรียบร้อยแล้ว

เชื่อว่าแม้เก็บจำนวนสิทธิของโครงการทัวร์เที่ยวไทยเอาไว้ 200,000 สิทธิ รัฐยังคงให้การสนับสนุนเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะยังเหลืออยู่

จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยในช่วงแพร่cv ไม่ได้นิยมเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวมากเท่าที่ควร และหันมานิยมท่องเที่ยวเองมากกว่า

เห็นได้จากการจองสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้รับความนิยมมาก ยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่ได้ยุติโครงการทัวร์เที่ยวไทย

แต่ปรับจำนวนสิทธิลดลงจากเดิมกำหนดไว้ 1 ล้านสิทธิ ให้คงเหลือ 2 แสนสิทธิแทน ปัจจุบันใช้ไปแล้ว 2 หมื่นกว่าสิทธิเท่านั้น

ล่าสุด นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมในวันนี้ (19 ม.ค. 65) ว่า คณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จำนวน 2 ล้านห้อง ภายใต้กรอบงบประมาณ 13,200 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนและเดินหน้าโครงการได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้

ส่วนของ ทัวร์เที่ยวไทย ที่มีจำนวน 1 ล้านสิทธิ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาทนั้น กระทรวงได้เจรจากับทางสภาพัฒน์เรียบร้อยแล้วว่าจะขอคืนสิทธิ จำนวน 800,000 สิทธิหรือกรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาท เหลือไว้ดำเนินการต่อ 200,000 สิทธิ สิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2565

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าหลังจากโครงการดังกล่าวนี้ดำเนินไปแล้ว 3-4 เดือน มีผู้ใช้สิทธิไปเพียง 27,000-28,000 สิทธิ์เท่านั้น ประกอบกับด้วยสถานการณ์cvต่อเนื่องทำให้คนไม่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

อนึ่ง หากจำนวน 200,000 สิทธิ์ที่เหลือนั้น ภาคเอกชนท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้ และจำนวนสิทธิ์หมดก่อน 30 เมษายน 2565 ทางกระทรวงจะรีบดำเนินการของบประมาณก้อนใหม่มาทำโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไป

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ