เปิด 25 จังหวัด ลดพื้นที่เป็นสีเหลือง ทำอะไรได้บ้างเช็กเลย

เปิด 25 จังหวัด ลดพื้นที่เป็นสีเหลือง ทำอะไรได้บ้างเช็กเลย

วันที่ 20 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่cv (ศบค.) แถลงมติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 24 ม.ค.65

โดนลดพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม จาก 69 เหลือ 44 จังหวัด และประกาศพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีเหลือง 25 จังหวัด

โดยมีพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 8 จังหวัด และดำเนินการในบางพื้นที่ 18 จังหวัด

ในพื้นที่สีเหลือง ผ่อนคลายให้จัดงานที่มีการรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 1,000 คน ส่วนสีส้มไม่เกิน 500 คน

โดยทั้ง 2 ระดับพื้นที่อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

ในส่วนของร้านอาหาร พื้นที่สีส้มให้บริโภคในร้านได้ แต่ห้ามการดื่มเครื่องดื่มในร้าน ส่วนในพื้นที่สีเหลืองและสีฟ้าเปิดให้บริโภคในร้านได้ตามปกติ

ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 23.00 น.(จากเดิม 21.00 น.) โดยต้องเป็นร้านที่ผ่าน SHA+ และ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น

ในส่วนของมาตรการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ไม่มีการขยายออกไป ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

นอกจากนี้มีการนิยามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใหม่ ได้แก่ ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ Personal Protestive Equipment (PPE)

ตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัส และใกล้ชิดกับผู้ติดเข้าข่าย/ยืนยัน ในวันเริ่มมีอาการ 2-3 วัน หรืออยู่ใกล้/พูดคุยกับผู้ติด เข้าข่าย/ยืนยัน ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรืออยู่ในสถานที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเท นานกว่า 30 นาที

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ