10 จังหวัดติดcvรายใหม่สูงสุด 20 ม.ค. 65

10 จังหวัดติดcvรายใหม่สูงสุด 20 ม.ค. 65

ศบค. เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดcvรายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 20 ม.ค.65

1.กรุงเทพมหานคร 1,168 ราย สะสม 12,688 ราย

3.สมุทรปราการ 688 ราย สะสม 9,935 ราย

3.ชลบุรี 445 ราย สะสม 13,047 ราย

4.ภูเก็ต 391 ราย สะสม 6,404 ราย

5.ขอนแก่น 274 ราย สะสม 4,750 ราย

6..นนทบุรี 272 ราย สะสม 5,149 ราย

7.ปทุมธานี 254 ราย สะสม 2,707 ราย

8.นครศรีธรรมราช 225 ราย สะสม 3,203 ราย

9.สมุทรสาคร 205 ราย สะสม 1,894 ราย

10.อุบลราชธานี 168 ราย สะสม 6,019 ราย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ