ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 5 ส.ค.65

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 5 ส.ค.65

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามข้อมูลจากบางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

สรุปราคาน้ำมันราคาน้ำมัน PTT Station

เบนซิน = 45.66 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.74 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.74 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.14 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.14 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.16 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ