บขส เปิดให้คืนตั๋ว เลื่อนเดินทางสงกรานต์

บขส เปิดให้คืนตั๋ว เลื่อนเดินทางสงกรานต์

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด บขส เปิดเผยว่า หลังจากครม.มีมติเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน ไปเดือน กรกฎาคม เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วง สถานการณ์ Covid 19 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม บขส ให้ประชาชนที่มีการจองตั๋วโดยสารรถ บขส ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 เมษายน สามารถขอคืนตั๋วได้ โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม 10 เปอร์เซ็น

ขณะที่ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋วจากช่วงเดือน เมษายน เป็นเดือน กรกฎาคม สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเช่นกัน ทั้งนี้ประชาชาชนสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไป

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เลื่อนการเดินทาง สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ ส่วนการคืนตั๋วโดยสาร ผู้โดยสาร ต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋ว ก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งสอบถามข้อมูลการเดินทางall Center 1490 เรียก บขส ตลอด 24 ชม

ที่มา บริษัท ขนส่ง จำกัด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ