วัดราชบุรี จัดสวดมนต์ ปัดเป่าโควิด ตามมติสมเด็จพระสังฆราช

วัดราชบุรี จัดสวดมนต์ ปัดเป่าโควิด ตามมติสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเวลา 17 30 น วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้นำพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ช่วยชาติ บทรัตนสูตร เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติโลก โควิด 19 และโรคภัยไข้เจ็บ ตามที่พระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้วัดทุกวัด เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตรต่อท้ายจากทำวัตรเย็นแล้ว โดยเริ่มแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไป

เนื่องจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้เกิดภาวะวิกฤตเกิดโรคโควิด-19 เป็นโรคล้างโลก ซึ่งในอดีตกาล ก็เคยมีมาแล้วเรียกว่า โรคห่าพระองค์ทรงดำริว่า ในอดีตกาลพระสงฆ์เราได้เคยช่วยเหลือประเทศชาติ เมื่อเกิดภาวะอย่างนี้ ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ จึงกำหนดเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ต่อท้ายจากทำวัตรเย็น

โดยทางวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ได้จัดหัวข้อบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ปัดเป่าภัยพิบัติโลก โควิด 19 ได้แก่ บทสวดทำวัตรเย็น บทสวดมนต์ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บทสวด อะตีตะปัจจะเวกขะณะ อัชชะมะยา บทสวดเทวธรรม บทสวดวันทาเล็ก และบทสวดกรวดน้ำ

สำหรับวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี ได้ถือปฏิบัติเจริญพระพุทธมนต์ช่วยชาติ บทรัตนสูตร เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติโลก โควิด 19 และ โรคภัยไข้เจ็บ พร้อมกับทุกวัดทั่วประเทศ ตามมติพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ