เริ่มเที่ยงคืนนี้ สั่งด่วนผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด คนเดินทางข้ามจังหวัด

เริ่มเที่ยงคืนนี้ สั่งด่วนผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด คนเดินทางข้ามจังหวัด

หลังจากที่ นายกฯ ประกาศใช้ พรก ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร เพื่อแก้ปัญหา โควิด 19 รวมอำนาจทั้งหมด พร้อมตั้ง ศอฉ ให้ปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าดูเลด้านต่างๆ

สำหรับรายละเอียด พรก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2548 หรือ พรก ฉุกเฉิน คุมโควิด 19 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

โดยมีรายละเอียดสำคัญเบื้องต้น

1 รัฐบาลจะมีช่องทางทางกฎหมายเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ โดยโอนมายังนายกรัฐมนตรี

2 ออกข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามออกนอกราชอาณาจักร เคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก

จะเลือกใช้มาตรการเท่าที่จำเป็น ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริการจัดการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งประกาศมาตรการดังกล่าวจะประกาศได้คราวละไม่เกิน 3 เดือน แต่อาจขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ล่าสุดมีรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ทุกจังหวัดปฎิบัตฺิตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

2 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

3 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

4 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฎิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

5 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

6 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2548 ฉบับที่1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอให้จังหวัดถือปฎิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อ10 วรรคสอง ของข้อกำหนดฯ โดยให้จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตุผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ

โดยก่อนหน้านี้ กองปราบปราม ได้มีการออกข้อกำหนดตาม พรก สถานการณ์ฉุกเฉินว่า กำชับให้กำลังพลดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดคำสั่งดังกล่าวทั้ง 16 ข้อ อีกด้วย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้