MRT สั่งปิดสถานี หลังพนักงานติดcovid19

MRT สั่งปิดสถานี หลังพนักงานติดcovid19

วันที่ 26 มีนาคม 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม ได้รับแจ้งจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน หรือ BEM ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT ว่ามีพนักงาน MRT ประจำสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ติด COVID 19

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้า และพนักงานในสถานี รฟม และ BEM จึงได้ดำเนินการปิดสถานี MRT ศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั่วทั้งสถานีตามมาตรการป้องกัน ตามที่ทางกรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ได้ทำการปิดพื้นที่ห้ามประชาชนเข้า ออก สถานี และขบวนรถไฟฟ้าจะไม่ทำการจอด ณ สถานี ดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยการให้บริการเดินรถสถานีอื่นยังคงให้บริการตามปกติ

นอกจากนี้ ทาง BEM ได้ให้พนักงานคนดังกล่าวหยุดงานตั้งแต่มีอาการ และส่งตรวจหาโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน ศูนย์บริการข้อมูล โทร 0 2624 5200 โทรสาร 0 2354 2020

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้