โซเชียลโวย แบงก์พักชำระหนี้เยียวยาcovid19 แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ย100 เปอร์เซ็นต์

โซเชียลโวย แบงก์พักชำระหนี้เยียวยาcovid19 แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ย100 เปอร์เซ็นต์

จากมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ covid-19 ซึ่งมีหลายธนาคารออกมาประกาศพักชำระหนี้ผ่อนบ้านเป็นเวลา 3 เดือน ล่าสุดมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด ได้ติดต่อธนาคารเพื่อเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ได้ร้องเรียนมาว่า การพักชำระหนี้ของหลายธนาคาร เป็นการพักชำระเฉพาะเงินต้น แต่ยังต้องจ่ายดอกเบี้ย 100 เปอร์เซ็นต์

จึงเกิดคำถามว่าแล้วเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร บางคนยังต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 6-7 พันต่อ แทนที่รัฐบาลจะช่วยพักชำระทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เนื่องจากธุรกิจหลายอย่างโดยเฉพาะ SMEs ไปไม่รอดในสถานการณ์ไวรัสระบาด บางแห่งต้องปิดร้าน

นอกจากนี้ยังมีการโพสต์ในทวิตเตอร์ทำนองเดียวกัน ว่าได้ยื่นของพักชำระหนี้ผ่อนบ้าน แต่ทางธนาคารแจ้งว่ายังคงต้องจ่ายดอกเบี้ย 100 เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม

เรื่องนี้มีการเรียกร้องในโลกออนไลน์ให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงสถาณการณ์โควิดระบาด เพราะประชาชนเดือดร้อนกันจริงๆ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้