ยังมีหวัง ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์

ยังมีหวัง ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ เกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์

วันที่ 23 พ.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวย า จะต้องเริ่มจากการสำรวจทะเบียนเกษตรกร จากนายทะเบีนยน ทั้ง 7 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมทะเบียนทั้งหมด เสนอให้สำนักงานเศรษบกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำทะเบียนเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลัง ให้ธ.ก.ส.จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดรายได้ ไม่สามรถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

เงินที่ได้มาเป็นเงินกู้ ต้องโปร่งใสตามระเบียนราชการ เสนอทั้งหมดเบื้องต้น 10 ล้านราย ตรวจสอบความซ้ำซ้อน เหลือ 8.33 ล้านราย เมื่อตรวจความมีตัวตนแล้ว และสศก.ได้นำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน กรณีเกษตรกรอยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ และซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ดังนั้นจะเหลือตัวเลข 7.8 ล้ารายที่่ส่งให้กระทรวงการคลัง เหลือ 9 แสน ถึง 1 ล้านราย

ล่าสุดได้ส่งให้คลังอีก 7 ราย จะส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จะเสนอให้กระทรวงการคลัง และธ.ก.ส.โอนเงินให้กับเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ 7.8 ล้านราย ลงทะเบียนก่อน 15 พ.ค. 2563 แต่ยังมีเกษตรกรบางรายไม่เคยมาทบทวนสิทธิ์ ทางภาครัฐจึง ให้ขึ้นทะเบียนใหม่ อีกประมาณเกือบ 1 ล้านราย และยังมีอีกกลุ่มที่ไม่มีการเพาะปลูก เพราะแล้ง ภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเช่นกัน กลุ่มนี้มีประมาณ 1 แสนคน และกลุ่มนี้จะได้รับหลังการตรวจสอบเอกสารเสร็จ รับทีเดียว 15,000 บาท

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กรณีข้าราชการที่ทำการเกษตร ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นรองการใช้เงินกู้ ให้พิจารณาว่ากลุ่มนี้จะสามารถรับเงินเยียวย า 5,000บาทระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่ ส่วน กรณีพี่น้องเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่นายทะเบียนของของตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิ.ย.

ขอบคุณ khaosod

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้