โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ครอบครองต่างกัน เผลอนิดเดียวก็โดนยึดได้

โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ ครอบครองต่างกัน เผลอนิดเดียวก็โดนยึดได้

เชื่อว่าหลายคนนั้นคิดฝันไว้ว่าอยากมีบ้าน เมื่อมีเงินเก็บพอตัวแล้วก็เลาะหาที่ดินราคาที่เหมาะสมเพื่อทำการซื้อขาย แต่การจะซื้อบ้านหลังนั้นเราต้องรู้เสียก่อนว่าโฉนดที่เราจะได้ครอบครองนั้นเป็นแบบไหน ซึ่งมีหลายแบบต่างกันไป วันนี้ทีมงาน siamtopic จึงนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ได้อ่านกัน

โฉนด คือ หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ครองครองที่ดินไว้เป็นหลักฐานแก่เจ้าของที่ดินแสดงพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของตนเอง และมีสิทธิ์ขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ครุฑแดง หรือโฉนดน.ส.4เป็นโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโฉนดที่พบเห็นได้ทั่วไป

หมายเหตุ: โฉนดหลังแดงต่างกับโฉนดครุฑแดง หลังโฉนดจะระบุห้ามโอนภายใน 5-10ปี

ครุฑเขียว หรือที่ดินน.ส.3ก.เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศยืนยันเขตที่ดิน

- สามารถเปลี่ยนน.ส.3ก.เป็นโฉนดที่ดินได้ ให้ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดในท้องที่นั้น  

- สามารถจดทะเบียนซื้อขายที่ดินน.ส.3ก.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ 30วันหากไม่มีข้อกำหนดห้ามโอนใดๆ 

- ตรวจสอบแนวเขตและเนื้อที่กับทางสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกัน

- ซื้อที่ดินแล้ว ควรปักเสาหรือขึงเส้นกำหนดเขตที่ดินชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาแนวเขต

ครุฑดำ หรือน.ส.3และน.ส.3ข.เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกในท้องที่ ไม่มีรูปถ่ายทางอากาศยืนยัน หรือตำแหน่งหลักหมุดที่ดินที่แน่นอน

- สามารถเปลี่ยนน.ส.3ข.เป็นโฉนดที่ดินได้ ให้ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดในท้องที่นั้นเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อน  

- ตรวจสอบแนวเขตและเนื้อที่กับทางสำนักงานที่ดินให้ถูกต้องตรงกัน

- เมื่อซื้อขายที่ดินแล้ว ควรปักเสาหรือขึงเส้นกำหนดเขตที่ดินชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาแนวเขต

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ