ไม่ต้องเสียเงินซื้อดินอีกต่อไป! แจกฟรี วิธีทำแกลบดำ ปลูกผักหรือต้นไม้ก็งอกงาม แทบไม่ต้องใส่ปุ๋ย พืชผักก็โตไวเห็นได้ชัด!

ไม่ต้องเสียเงินซื้อดินอีกต่อไป! แจกฟรี วิธีทำแกลบดำ ปลูกผักหรือต้นไม้ก็งอกงาม แทบไม่ต้องใส่ปุ๋ย พืชผักก็โตไวเห็นได้ชัด!

แกลบนำไปใช้ในแปลงเพาะกล้าและแปลงปลูก โดยผสมกับดินและปุ๋ยหมัก โดยถ่านแกลบจะช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันการเกิดโรคในดิน ช่วยทำให้ดินมีคุณภาพ

เนื่องจากถ่านแกลบมีรูพรุนมาก จุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้มากและแข็งแรงเกิดกระบวนการย่อยสลายได้ดี รวมทั้ง ใช้ถ่านแกลบร่วมกับการคลุมดิน เนื่องจากจะช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อน

วิธีการเผาแกลบดำ

วัสดุ/อุปกรณ์

ประกอบด้วยแกลบ จำนวน 3 กระสอบ ปี๊บที่เป็นสังกะสี 4 ด้าน และลวดและท่อทำจากสังกะสี เพื่อระบายอากาศ

ขั้นตอน/วิธีทำ

1. นำปี๊บมาเจาะรูรอบทั้ง 4 ด้าน เอาท่อสังกะสีที่เตรียมไว้ยาวประมาณ 1.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว มาใส่บริเวณด้านบนของปี๊บ

2. ติดไฟด้วยฟางหรือเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ ใช้ปี๊บที่เตรียมไว้ครอบ แล้วเทแกลบรอบๆ ปี๊บ

3. สังเกตปลายปล่องของท่อ ช่วงแรกควันที่ออกมาเป็นสีดำๆ ต่อมาจะเป็นสีขาว ซึ่งหมายถึงแกลบกำลังถูกเผา

4. สังเกตแกลบส่วนที่ติดกับท่อสังกะสีจะเริ่มเป็นสีดำก่อน ค่อยๆเกลี่ยแกลบส่วนที่ดำออกและเอาแกลบส่วนอื่นเข้าใส่แทน

5. แกลบจะค่อยๆ ดำ เมื่อมีส่วนที่ดำเป็นถ่านขึ้นมาสามารถกลับกองได้บ่อยขึ้นจนเห็นว่าแกลบถูกเผาเป็นถ่านทั่วกอง

6.จากนั้นเอาท่อสังกะสีและปี๊บออก เกลี่ยกองแกลบให้ราบกับพื้น ใช้บัวรดน้ำให้ทั่วกองแกลบ จนแน่ใจว่าไม่มีไฟลุกขึ้นมาอีก แต่ต้องระวังไม่ควรรดน้ำจนแฉะหรือท่วมขัง

7. เมื่อแกลบเย็นแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงพืชได้ หรือเก็บ ใส่กระสอบแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง

ข้อดีของแกลบดิบ

-ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน

-ปรับโครงสร้างของดินที่เป็นกรด-ด่าง ให้มีความสมดุลลงตัวพอดี

-เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ไส้เดือน แมลง และจุลินทรีย์

-เมื่อนำไปคลุมดิน วัชพืชหรือหญ้าต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น

ข้อเสียของแกลบดิบ

-แกลบดำมีธาตุชิส์กอนที่ยังไม่ย่อยสลาย จะเป็นตัวดึงก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจน ที่มีอยู่ในอากาศไปใช้ในการย่อยสลาย คือการแย่งอาหารจากต้นพืชผักของเรานั่นเอง

-ฉะนั้น จึงไม่แนะนำให้เอาแกลบดิบเป็น ส่วนผสมรองพืชก้นหลุม หรือผสมกับวัตถุอินทรีย์ชนิดอื่น เพื่อปลูกต้นไม้ แต่เอาคลุกผสมกับแปลงที่จะปลูกสักเล็กน้อยก็พอ

ข้อดีของแกลบดำ

-มีแร่ธาตุโปตัสเซียมและแคลเซียม

-มีรูมากมายซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์

-เมื่อนำไปคลุมดินหรือนำไปผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างอื่น ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากผ่านการย่อยสลาย

-ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน

-แกลบดำ เก็บความชื้นได้ดี สะอาด ไม่เป็นกรด นิยมใช้แกลบดำผสมในดินเพาะปลูกพืช เนื่องจากว่าจะช่วยเก็บความชื้นในดินและเนื่องจากว่าเป็นแกลบที่สะอาดเพราะผ่านการเผามาแล้วจึงช่วยลดปัญหาการติดโรคของพืชได้

ข้อเสียของแกลบดำ

-มีราคาแพงกว่าแกลบดิบ

-หาซื้อยาก

-หากเผาใช้เอง ควันอันเกิดจากการเผาจะมีกลิ่นฉุนพอสมควร ดังนั้นเมื่อจะเผา ควรหลีกเลี่ยงเผาในที่ชุมชน อันจะทำให้เกิดความรำคาญจากคนข้างเคียง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ