พร้อมแล้ว Factory Quarantine แห่งแรกของไทย

พร้อมแล้ว Factory Quarantine แห่งแรกของไทย

มีรายงานว่า Factory Quarantine พัทยา ฟู๊ดส์ฯ สมุทรสาคร ซึ่งผลิตอาหารกระป๋องในนาม นอติลูส ปรับพื้นที่ภายในบริษัท พัทยา ฟู๊ดส์ อินดรัสตรี้ จำกัด เป็น Factory Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย และจังหวัดสมุทรสาคร รองรับ 600 เตียง

มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 สี

สีเขียว คือพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ด้านหน้า

สีเหลือง เป็นพื้นที่ ที่แพทย์ปฏิบัติงาน และเปลี่ยนชุดทางการแพทย์

สีแดง จะเป็นพื้นที่ที่ผู้ติด CV-19 ใช้กักตัว ซึ่งจะเป็นออกเป็นที่พัก / ที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ สถานที่อาบน้ำ พื้นที่ซักล้าง และพื้นที่ออกกำลังกาย ซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถออกไปด้านนอกได้ จนกว่าจะรักษา CV-19 หาย

ขอชมเชยถึงความมีน้ำใจ รับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท พัทยา ฟู๊ดส์ อินดรัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นต้นแบบของการปรับตัวเองในภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ

จ.สมุทรสาคร ประสงค์ให้ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ จัดส่วนพื้นที่ในโรงงาน ทำเป็นสถานที่พัก หรือกักตัว สังเกตุอาการให้ด้วย เพื่อแสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน

โพสต์

ขอบคุณ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

banner

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ