MEA คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้วกว่า 6,155 ล้าน

MEA คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้วกว่า 6,155 ล้าน

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ 2.28 ล้านรายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,155 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 3333 โดยไม่มีปิดการลงทะเบียน รวมถึงตรวจสอบสถานะการขอคืนเงิน รวมถึงตรวจสอบรหัสการยืนยันการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของท่านได้ที่ https:// measy.mea.or.th (ในฟังก์ชันตรวจสอบเรื่อง) โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับหมายเลขรับเรื่อง 10 หลัก

หากผู้ลงทะเบียนรายใดผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ