เจ้าโอเลี้ยง นกเอี้ยงแสนรู้

เจ้าโอเลี้ยง นกเอี้ยงแสนรู้

วันที่ 22 มี.ค. 64ที่บริเวณวัดเยื้องคงคาราม หมู่ที่ 1 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมา ข อ โ ช ค ล า ภ จากเจ้าโอเลี้ยง นกเอี้ยงดำชอบใบห้วย ที่อยู่ในกรงบริเวณโคนต้นมะยงชิดกันอย่างคึกคัก หลังจากที่ผ่านมาเจ้าโอเลี้ยงจิกตัวเลขเสี่ยงทาย ให้เลขสมใจปรารถนานัก เ สี่ ย ง ด ว ง มาอย่างต่อเนื่อง

โดยเจ้าโอเลี้ยง นกเอี้ยงบอกเลข หากได้ถูกปล่อยบินออกมานอกกรง จะเดินเล่นวนเวียนอยู่กับทางชาวบ้านและนักท่องเที่ยว บินเกาะที่บ่า ที่ไหล่ และที่บริเวณศรีษะชาวบ้านและนักท่องเที่ยว โดยมีการนำตัวเลขใส่มือให้เจ้าโอเลี้ยง หากเจ้าโอเลี้ยงอยู่ภายในกรง ชาวบ้านนัก เ สี่ ย ง ด ว ง โดยจะใช้มือกำตัวเลขที่เขียนในกระดาษ แล้วยื่นให้เจ้าโอเลี้ยงจิก เ สี่ ย ง ทาย โดยครั้ง ได้เลขจากเจ้าโอเลี้ยง เป็นเลข 477 – 714 - 79

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ